2013 Pomáz, Erkel Ferenc utca 16.

+ (30) 526-6526 e.teambuszkft@gmail.com

GY.I.K.

 

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

1) E-Team Busz Kft. a személyszállítási engedélye alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a “Személyszállítási viteldíj”  táblázatában feltüntetett járműveivel az ott meghatározott tarifa megfizetése mellett személyszállítási feladatokat lásson el belföldi és nemzetközi viszonylatban.

2) A megrendelő az utazáshoz igénybe venni kívánt járművet a hozzátartozó tarifa díjjal egyetemben “Megrendelő” alapján veheti igénybe.

A megrendelőnek tartalmaznia kell a következő adatokat: program időpontja (tól – ig), célállomás (terv. útvonal), kiállás ideje, helye, jármű típusa (Személyszállítási jegyzék alapján), fuvardíj, megrendelő, dátum, aláírás.

3) Minden esetben a megrendelés akkor érvényes, ha azt a E-Team Busz Kft. írásban (fax, e-mail, sms)visszaigazolta!

4) A minimum napi teljesítés 250 km/nap, óradíj esetén minimum 4 óra/nap kerül kiszámlázásra.

Nemzetközi viszonylatban megrendelt jármű viteldíja 0%-os ÁFA-t tartalmaz.

5) Budapest területén ki- és beállásra 15-15 km-t, óradíj esetén 1/2-1/2 órát számítunk fel.

6) A gépkocsivezető (k) szállásának költsége, rendeletben meghatározott napidíja, az úthasználati és parkolási díjak, valamint nemzetközi utak esetén az ország belépők, kompdíjak, alagútdíjak, és egyéb díjak a megrendelőt terhelik.

7) Az előleg, illetve a végszámla összege a VISSZAIGAZOLÁS-ban feltüntetett módon kell, hogy kifizetésre kerüljön.

 AUTÓBUSZOS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ UTAZÁSI FELTÉTELEK

1. Autóbuszainkon a dohányzás és a nyílt láng használata, szeszes ital fogyasztása szigorúan tilos!

2. Autóbuszainkon élő állatok szállítása tilos! Ittas személyt, valamint szennyező ruházatú, fertőző, illetve beteg személyt buszainkon nem szállítunk.

3. Az autóbusz iratainak és okmányainak meglétéért az E-Team Busz Kft. felel, azért felelősséget vállal. Az Utas iratainak, okmányainak meglétéért az Utas egymaga felel!

4. Az az utas (utasok), aki a buszt beszennyezi, vagy megrongálja, a takarítás illetve a javítás költségéért, valamint az emiatt keletkező egyéb károkért teljes anyagi, valamint büntetőjogi felelősséggel tartozik!

5. Azok az Utasok, akik magatartásukkal zavarják a többi utast, kárt tesznek az autóbuszban, vagy ittas állapotba kerülnek, az utazásból kizárhatók.

6. Az autóbuszok előre megtervezett útvonalon haladnak, illetve tartanak pihenőket. A tervezett menetidő, illetve az útvonal forgalmi vagy egyéb okok miatt megváltozhat. Az ebből eredő késésekért, a az E-Team Busz Kft. nem hibáztatható!

7. A. E-Team Busz Kft. köteles csereautóbuszt biztosítani, ha egy esetleges műszaki hiba esetén a kényszerpihenő várhatóan meghaladja a 12 órát, és a csereautóbusszal az Utasok várhatóan hamarabb hazaérkeznek.

8. Az autóbusz utasterében csak kézipoggyász szállítható. Kézipoggyásznak csak az minősül, ami az utas feje feletti csomagtartóban elfér. Az autóbusz ülései közti folyosón aludni illetve tárgyakat szállítani szigorúan tilos!

9. Esetleges létszámváltozás vagy technikai okok miatt előfordulhat, hogy nem az előre meghatározott autóbusszal történik az utazás.

10. Az autóbuszon felejtett tárgyakért a E-Team Busz Kft. nem tud felelősséget vállalni.

11. A gépkocsivezetőknek az AETR – egyezményben rögzített pihenőidőket, valamint a sebesség korlátozásra, valamint a közlekedési szabályokra vonatkozó előírásokat maradéktalanul be kell tartaniuk! A felek megállapodnak abban , hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül igyekeznek megoldani, amennyiben ez nem sikerülne, kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét!